انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

 • ۰
 • ۰
 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
 • ۰
 • ۰
 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
 • ۰
 • ۰
 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
 • ۰
 • ۰

عصر پنج‌شنبه ١٥ مرداد 1394 هجدهمین مجمع عمومی انجمن برگزار شد. ترکیب هیئت رئیسه‌‌ى این مجمع چنین بود:

مهدى حجوانى: رئیس، فرمهر منجزى: نایب‌رئیس، محسن هجرى: ناظر اول، شهلا انتظاریان: ناظر دوم، زهره حیدرى شاهى: منشى

 در این جلسه ابتدا معصومه انصاریان به عنوان دبیر انجمن گزارشی از عملکرد انجمن در سال 1393 ارایه کرد که مشروح این گزارش در سایت قرار گرفته است.

 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
 • ۰
 • ۰

به اطلاع اعضای گرامی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان می‌رسانیم که بنا بر ضرورت‌ها و مقتضیاتی که مشروح آن حضوراً به اطلاع خواهد رسید، هیئت‌مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کرده است.  (طبق ماده‌ى 6 آیین‌نامه‌ى نحوه‌ى تشکیل جلسات مجمع‌عمومی انجمن، یکی از موارد تشکیل جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده درخواست هیئت‌مدیره است.)

به همین منظور مجمع‌عمومی انجمن در روز پنج‌شنبه، براى انجام یک‌سرى تشریفات قانونى که براى ثبت‌ انجمن ضرورى است، به‌طور فوق‌العاده برگزار خواهد شد.

 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
 • ۰
 • ۰

بر اساس بند الف ماده‌ی 24 اساس‌نامه‌ی انجمن، رسیدگی به کلیه‌ی امور و عملکرد هیئت‌مدیره و بازرسان، برعهده‌ی مجمع‌عمومی به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری انجمن است. از این‌رو گزارش فعالیت‌های انجمن در سال 1393 به هجدهمین مجمع‌عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تقدیم می‌شود.

ادامه‌ى مطلب را از این‌جا دریافت کنید.

 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
 • ۰
 • ۰

پیوسته یا وابسته

عضویت در نهادهای مدنی که بر پایه‌ی مشارکت اعضایش شکل گرفته، ملزوماتی دارد که همواره باید آن‌ها را رعایت کرد. از عضویت گرفته تا شرکت در مجامع عمومی. هیئت‌مدیره‌ی انجمن نویسندگان در جلسه‌ی سی‌ام تیر 94 مصوباتی داشت که وضعیت اعضایی را که در پرداخت حق عضویت تعلل می‌کنند، روشن کرده است. در این مصوبه گفته شده اعضایی که در دو سال منتهی به آخرین مجمع عمومی حق عضویت خود را نپرداخته باشند، عضو وابسته محسوب خواهند شد و به محض پرداخت حق عضویت خودبه‌خود عضو پیوسته شده و حق رأی پیدا خواهند کرد. این مصوبه همچنین درباره‌ی اعضایی که برای حضور و شرکت در مجمع‌های عمومی سالانه کوتاهی می‌کنند، تصریح کرده: اعضایی که سه جلسه در مجمع عمومی شرکت نکرده باشند نیز وضعیتشان از عضویت پیوسته به عضویت وابسته تبدیل خواهد شد.

 • انجمن نویسندگان کودک و نوجوان